Konferencja - Program - OrganizatorzyOrganizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Studenckie Koło Naukowe Archeologów
przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

© SKNA / Archeolodzy.org 2007