Konferencja - Program - Organizatorzy

PROGRAM KONFERENCJI:

PIĄTEK (30 XI)
godzina: 16.00
miejsce: Instytut Historyczny, ul. Szewska 46, sala 17.

16.00 - Otwarcie konferencji


SOBOTA (1 XII)
godzina: 9.00
miejsce: Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, sala 201.

9.00 - Katarzyna Piątkowska (UWr)
Wpływ środowiska i strategii życiowych Homo erectus na tworzenie nowych technologii obróbki kamienia.
9.20 - Iwona Jakubowska (UWr)
Sakralność jako wymiar rzeczywistości człowieka epoki kamiennej.
9.40 - Magdalena Koralewicz (UWr)
Neandertalczyk bardziej współczesny? Kontrowersje wokół schyłkowych populacji neandertalskich.
10.00 - Damian Wolski (URz)
Próba rekonstrukcji niektórych aspektów życia społeczeństw doby pavlowienu na podstawie kościanych świadectw archeologicznych.
10.20 - Marta Hnat (UWr)
Obrządek pogrzebowy w mezolicie na terenie Polski.
10.40 - Dagmara Werra (UMK)
Homo oeconomicus - homo symbolicus? Teoria wymiany społecznej w "gospodarce" surowcami krzemiennymi społeczności wczesnego i środkowego neolitu na Niżu Polskim.
dyskusja i krótka przerwa
11.30 - Celina Paszko (UWM)
Obraz (mentalność) Fenicjan w sztuce fenickiej.
11.50 - Kamila Jarońska (UWr)
Obiekty rowkowe w okresie lateńskim - próba weryfikacji.
12.10 - Ewa Sikora (UWr)
Problem schyłkowej fazy osadnictwa pradziejowego na dolnym Śląsku.
12.30 - Ewa Lisowska (UWr)
Ślęża, a świadomość geologiczna naszych przodków.
12.50 - Rafał Marzec (URz)
Koncepcje rozwoju wierzeń słowiańskich - ich wpływ na życie człowieka.
13.10 - Gabriela Nastałek (UWr)
Libri de contemptus mundi - człowiek a idea pogardy świata od XI do XIV w.
dyskusja i przerwa obiadowa
15.00 - Aleksandra Siemaszko, Małgorzata Anna Kot (UW)
Jamy zasobowe w świetle archeologii eksperymentalnej.
15.20 - Katarzyna Kolińska (UWr)
Problemy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego stroju kobiecego.
15.40 - Magdalena Babiarz (UWr)
Łaźnie jako miejsce spotkań średniowiecznych mieszczan.
16.00 - Sabina Kurpiela (UWr)
Sprawa św. Stanisława w źródłach.
16.20 - Michał Świętoniowski (UWM)
Wizerunek Grzegorza z Sanoka - jego życia i obyczajów - w biografii arcybiskupa lwowskiego, autorstwa Filippo Bounaccorsiego (Kallimacha).
16.40 - Kinga Dorbach (UWM)
Stosunek do władzy biskupiej oraz uposażenie obrazem członków Kapituły Katedralnej Chełmińskiej.
dyskusja i zakończenie pierwszego dnia


NIEDZIELA (2 XII)
godzina: 9.00
miejsce: Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, sala 201.

9.00 - Krystian Chrzan (UWr)
Ślady człowieka na ceramice.
9.20 - Anna Szachnowska (UWr)
Otwórzcie mi bramy. Wszedłszy przez nie będę Pana wysławiał. Człowiek wobec sacrum - próba rekonstrukcji pierwotnego programu ikonograficznego gotyckich kaplic zamkowych na Śląsku.
9.40 - Magdalena Feliks, Mateusz Matuszyk (UWr)
Życie w habicie - codzienność średniowiecznych zakonów.
10.00 - Petr Clabec (Uniwersytet Opava)
Jan Klapste - Vesnice ve vrcholnem stredoveku.
10.20 - Michał Kwiatkowski (UWr)
Aurum nostrum non est aurum vulgi - hermetyzm i jego przejawy w dobie średniowiecza.
dyskusja i krótka przerwa
11.10 - Łukasz Migniewicz (UWr)
Monstrant basileios astra via.
11.30 - Bartosz Stawiarki (UWr)
Estera Meyerowa, czyli o roli żydówek w późnośredniowiecznym Wrocławiu.
11.50 - Rafał Śledzik-Kamiński (UWr)
Sto lat wojny, materiały do związków wojskowych i okołowojskowych.
12.10 - Maria Legut (UWr)
Człowiek i góry - początki działalności człowieka na terenach górskich na przykładzie Sudetów.
12.30 - Kamila Kokot (UWr)
Okres Piastowski w propagandzie PRL-u.
dyskusja i zakończenie konferencji

Chętnych, po zakończeniu, zapraszamy na zwiedzanie Muzeum Archeologicznego.


© SKNA / Archeolodzy.org 2007